Departamentul Contabilitate şi Audit

Prezentarea departamentului

Prezentarea departamentului Contabilitate şi Audit

Misiunea departamentului:

 • formarea de competente profesionale şi de aptitudini practice necesare viitorilor economişti;
 • educarea studenţilor prin transmiterea şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, fundamentale şi de specialitate din domeniul financiar-contabil. 

Obiectivele departamentului:

 • creşterea calităţii profesionale a cadrelor didactice;
 • desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional;
 • iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi menite să creeze un cadru prielnic de educare şi îndrumare a studenţilor în cariera profesională. 

Structura departamentului:

 • corespunde posibilităţii de desfăşurare a activităţilor didactice şi de cercetare corespunzătoare studiilor universitare pentru Domeniul Contabilitate (Licenţă, Master, Doctorat);
 • colectivul catedrei este alcătuit din 22 de cadre didactice titulare (18 au titlul de doctor), profesori consultanţi şi cadre didactice asociate. Structura pe funcţii a cadrelor didactice titulare se prezintă astfel: 7 profesori (32%), 6 conferenţiari (27%), 7 lectori (32%), 2 asistenţi (9%). 

Cursuri oferite:

 • se regăsesc în Planurile de învăţământ corespunzătoare celor 3 cicluri ale studiilor universitare. Ele se înscriu în categoria disciplinelor teoretice fundamentale, prevazute în trunchiul comun pentru toate specializările, precum şi în cea a disciplinelor de specialitate corespunzătoare, coordonate de departament.
 • Pentru marea majoritate a disciplinelor există materiale didactice elaborate de titulari şi puse la dispoziţia studenţilor. Prezentarea detaliată a disciplinelor oferite în cadrul secţiei CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE poate fi vizualizata în avizierul departamentului: Prezentare secţie CIG. 

Alte informaţii relevante:

 • membrii departamentului desfăşoară activitatea de cercetare individual sau în cadrul unor echipe constituite pentru granturi şi contracte. Rezultatele acestei activităţi se concretizează în cărţi, studii, articole publicate şi/sau comunicate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • departamentul are o bună vizibilitate locală şi naţională materializată prin activitatea în cadrul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) precum şi prin participări active la seminarii şi mese rotunde organizate la nivel local şi naţional pe teme specifice (Finmedia, Ziua contabilului, Ziua economistului).
 • participarea membrilor departamentului şi colaborarea cu organisme naţionale profesionale precum Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Cadrele didactice

Bibliotecă electronică

Avizier