Marius Ioan PANTEA

Marius Ioan PANTEA


Grad didactic,
titlu ştiinţific:
Conferenţiar Dr.
Departament: Management
Birou: M20
Telefon (int.): 569
E-mail: ...

 

Educaţie

Studii doctorale:
Anul:
Universitatii de Vest din Timisoara, Facultatea de Stiinte Economice. Doctor in Economie, domeniul Management
2003
Studii masterale:
 Anul absolvirii:
Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Managementul Strategic al Organizatiilor
1998
Studii universitare:
 Anul absolvirii:
Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Management in Industrie
1997

Profilul profesional

Cursuri:

Analiză economico - financiară - ciclul de licență, anul III de studiu, specializările Management și Informatică economică

Analiză strategică - ciclul de masterat, anul I, modul comun la masteratele Departamentului Management

Managementul valorii - ciclul de masterat, anul I, specializarea Managementul strategic al organizațiilor - dezvoltarea spațiului de afacerilor, Departamentul de Management

Strategia și responsabilitatea socială a companiilor - ciclul de masterat, anul I, la specializarea Finanțe și strategii financiare ale companiilor, Departamentul de Finanțe

Finanțarea și accesarea fondurilor pentru IMM-uri - ciclul de masterat, anul I, specializarea Management antreprenorial, Departamentul de Management


Seminarii / lucrări practice / laboratoare:

Analiză strategică - ciclul de masterat, anul I, modul comun la masteratele Departamentului Management

Managementul valorii - ciclul de masterat, anul I, specializarea Managementul strategic al organizațiilor - dezvoltarea spațiului de afacerilor, Departamentul de Management

Strategia și responsabilitatea socială a companiilor - ciclul de masterat, anul I, la specializarea Finanțe și strategii financiare ale companiilor, Departamentul de Finanțe

Finanțarea și accesarea fondurilor pentru IMM-uri - ciclul de masterat, anul I, specializarea Management antreprenorial, Departamentul de Management

Profilul ştiinţific (1)

Titlul tezei de doctorat: ANALIZA STRATEGICĂ - SUPORT AL DECIZIILOR INVESTIȚIONALE
Domeniul tezei de doctorat: ECONOMIE, MANAGEMENT
Anul susţinerii tezei: 2003


Cărţi publicate

Marius Ioan Pantea - „Analiza strategică – suport al deciziilor investiţionale”, ediţia a II-a, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2008; 342 pag., ISBN: 973-661-098-5

Marius Ioan Pantea - „Analiza strategică.Abordare metodologică”, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2007; 187 pag., ISBN: 973-661-087-3

Marius Pantea, Valentin Munteanu, Petru Ştefea, Marilen Pirtea (coordonatori) – „Managementul prin proiect. Dezvoltarea capacităţilor manageriale privind accesarea şi utilizarea surselor de finanţare”, Editura Mirton, Timişoara, 2006; 432 pag., ISBN (10) 973-661-845-5; (13) 978-973-661-845-1

Marius Ioan Pantea, Lorant Eros Stark - „Analiza situaţiei financiare – Elemente teoretice. Studiu de caz”, Editura Economică, Bucureşti, 2001; 302 pag., ISBN: 973 – 590 – 477 – 2

Ioan MIHAI – coordonator, Emil Cazan, Alexandru Buglea, Ion Popa Lala, Petru Ştefea, Georgeta Broşteanu, Paul Ivoniciu, Marius Pantea - „Analiza economico – financiară”, Editura Mirton, Timişoara, 1999; 268 pag., ISBN: 973 – 578 – 720 – 2


Articole publicate

Delia Gligor, Marius Pantea - „Change and technological development approach through projects financed by EU funds. Study within the Western Development Region of Romania", The 7th International Conference on Management of Technological Changes – MTC 2011, ISI Proceedings, Alexandroupolis, Grecia,1-3 septembrie 2011

Marius Ioan Pantea, Andrei Pelin - „Performance dashboard - a useful managerial tool or a sterile theoretical concept in construction enterprises from Romania's West Region?", The 4th International Conference „Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration – GEBA 2010, ISI Proceedings, Iaşi,21-23 octombrie 2010

Munteanu Valentin, Pantea Marius, Pelin Andrei, Gligor Delia - „Methodological approaches in realizing and applying cost-benefit analysis for the investment projects", Revista Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţiunea: ECONOMY AND BUSINESS ADMINISTRATION, Universitatea din Oradea, Tom XVIII, Volumul II, 2009, indexată BDI REPEC, DoAJ, EBSCO, SCIPIO, SCOPUS, ISSN 1582-5450

M.I. Pantea, D. Brîndescu, D. Gligor - „Selecting investment strategies using the model market value / book value of the enterprise”, Lucrări Ştiinţifice Management Agricol, Facultatea de Managemtn Agricol, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, seria I, vol XI I(3), 2009, indexată BDI DOAJ, ISSN 1453 - 1410

Marius Ioan Pantea, Valentin Munteanu, Delia Gligor, Daria Sopoian - „The managerial performances evaluation through the economic value added”, European Research Studies Journal, vol. XI, Issue 4, 2008, indexată BDI EconLit, SSRN, REPEC, IDEAS, ISSN 1108-2976

Nicolae Aurelian Bibu, Diana Sala, Marius Pantea, Gabriel Bîzoi - „Considerations about the Influence Factors on the Competitiveness of SME’s from Western Region of Romania”, Munich Personal RePec Archive, Paper no. 9479, 2008, indexată BDI RePec-Ideas

Profilul ştiinţific (2)

Membru în proiecte de cercetare:

Director de proiect CNCSIS, PN II- "Modelarea procesului de luare a deciziei în managementul financiar al întreprinderilor din sectorul construcţiilor prin utilizarea tabloului de bord", Programul Idei, Proiecte de Cercetare exploratorie, 2009

Membru echipa operaţională de proiect CNCSIS - "Managementul IMM-urilor din regiunea de vest – modele, metode şi tehnici pentru creşterea competitivităţii lor europene" - 2006

Membru in unitatea de lucru a proiectului finanțat de Uniunea Europeană – “STRATEGIA DE INOVARE REGIONALĂ A REGIUNII V VEST 2005-2008 – RIS”, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Membru în unitatea de lucru a proiectului finanțat de Uniunea Europeană - “STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 2004-2006”, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest


Membru în colective de redacţie:

Membru al colegiului editorial al Revistei "Piaţa de capital", ISSN 1842 - 3981

Membru al comitetului ştiinţific al "Management of Durable Rural Development", ISSN 1453 - 1410


Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice:

Evaluator autorizat de întreprinderi, membru titular ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA (ANEVAR), din anul 1997

Membru fondator SOCIETATEA ACADEMICĂ DE MANAGEMENT DIN ROMÂNIA (SAMRO), din anul 2003

Membru fondator SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ (SRAEF), din anul 2000

Arii de interes ştiinţific

Arii de interes ştiinţific

Analiza economico-financiară a întreprinderilor

Analiză strategică și management strategic

Managementul bazat pe valoare

Finanțarea și fezabilitatea investitiilor

Evaluarea întreprinderilor / afacerilor

Accesarea de fonduri și implementarea de proiecte finanțate din fonduri publice nerambursabile