Camelia MARGEA

Camelia MARGEA


Grad didactic,
titlu ştiinţific:
Lector Dr.
Departament: Sisteme informaţionale pentru afaceri
Birou: M08
E-mail: ...
Site web: universitateadevest.academia.edu/CameliaMargea

 

Educaţie

Studii doctorale:
Anul:
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor. Domeniul Management
2008
Studii masterale:
 Anul absolvirii:
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, domeniul Management, specializarea Managementul strategic al organizaţiilor
2000
Studii postuniversitare:
 Anul absolvirii:
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice. Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea „Informatică Economică”
2001
Studii universitare:
 Anul absolvirii:
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Relaţii economice internaţionale
1997

Profilul profesional

Cursuri:


Seminarii / lucrări practice / laboratoare:

Profilul ştiinţific (1)

Domeniul tezei de doctorat: Management
Anul susţinerii tezei: 2008


Cărţi publicate

(coaut.) Baze de date. Manual pentru învăţământ la distanţă. Anul II, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009, ISBN 978-973-125-272-8, 108 pag.

(coaut.) Excel 2007. Teorie şi aplicații. Editura Brumar. Timișoara, 2010, ISBN 978-973-602-526-6

(coaut.) Sisteme informatice pentru administraţia publică. Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2008, ISBN 978-973-125-170-7

(coaut.) Repere informatice actuale. Editura Mirton, Timişoara, 2006, ISBN 978-973-52-0265-1

(coaut.) Programarea în Visual Basic. Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, ISBN 973-638-027-6


Articole publicate

(coaut.) "Open Source Approach to Project Management Tools" Vol. 15, no. 1/2011, Informatica Economica Journal, INFOREC Publishing House

(coaut.) „Open Source Software for Accomplishing a Human Resource Management Portal”, Proceedings of the 5th WSEAS Conference International Conference “Economy and Management Transformation” (EMT '10), West University of Timisoara, Romania, October 24-26, 2010; in Selected Topics in Economy and Management Transformation, Volume II; ISSN: 1792-5983; ISBN: 978-960-474-241-7; pp. 798-803

(coaut.) „Staff Training Strategies Sustained by European Funds”, the 15th International Scientific Sympozium SM 2010 – Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, University of Novi Sad, Faculty of Economics Subotica, 2010, CD, ISBN 978-86-7233-252-0

„Migration to Open Source Software in European Public Administrations”, Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa. Fascicola II. Studii economice (supliment 2009), ISSN 1584 - 0972

”Using Forms to Support Knowledge Management”, în The Proceedings of the Eighth International Conference on Informatics in Economy – Informatics in Knowledge Society, pag. 404-410, Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, 2007

(coaut.) ”Critical Issues Concerning the Knowledge Management in Practice”, în Proceedings of International Conference on Business Information Systems – InfoBUSINESS 2006, pag. 179-187, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 2006

„Automating Date Insertion into Microsoft Office Documents”, Proceedings of the 3rd Workshop “IE&SI”, 2006, p.247-251, ISBN 973-661-870-6

(coaut.) „Implementing e-administration concept in Romania”, International Conference on Business, Economics and Management, Yasar Univ., Izmir (Turkey), 2005

(coaut.) E-commerce: noi tendinţe”, în Probleme actuale în realizarea sistemelor informaţionale pentru conducere – Lucrări prezentate la ISIS 2001: Cercetarea, practica şi curricula sistemelor informaţionale, Iaşi, 2001

(coaut.) „Universităţile virtuale – universităţile noului mileniu?”, în Studii de economie, vol. XXI, tom 4-5, U.V.T.-F.S.E, 2000

Profilul ştiinţific (2)

Membru în proiecte de cercetare:

Membru în echipa de cercetare a Grant CNCSIS 1614/2007 tip A: „E-Tim: Metode moderne de creștere a e-performanţei la nivelul administrației publice locale Timiș”, director: prof. Dănăiaţă Doina; durata: 2 ani (2007-2008); valoare totala: 125.993 RON


Membru în colective de redacţie:

Timişoara Journal of Economics (http://www.tje.uvt.ro) - editor (din 2008)


Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice:

INFOREC (Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului de Informatică Economică) - membru (din 2006)

Arii de interes ştiinţific

Arii de interes ştiinţific

Software Open Source

eLearning

Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane

DTP